Naše jednota oslavila významné jubileum – 125 let od svého založení. Událost se odehrála v hostinci „U bílého lva“, kde se shromáždilo přibližně osmdesát mužů z Pankráce, aby založili tělocvičnou jednotu Sokol. V té době byl Pankrác chudou předměstskou čtvrtí obývanou řemeslníky a malými obchodníky. Noví Sokolové začali cvičit ve větších sálech hostinců, a jejich ženy jim během roku vyšily nádherný prapor s nápisem „Dar pankráckých paní“. Tento prapor se zachoval dodnes.

O dva roky později se k cvičení přidali dorostenci a v roce 1899 byl zřízen „dámský odbor“. Od roku 1908 měl Sokol nájemní smlouvu na tělocvičnu obecné školy v ulici Na Pankráci. Teprve v roce 1922 jednota zakoupila pozemek pod pankráckým kostelíkem a přilehlým parkem, kde bylo vybudováno hřiště s převlékárnou. Díky příspěvkům členů a darům pankráckých obchodníků byla v roce 1930 konečně postavena a otevřena vlastní sokolovna. Zde cvičili muži, ženy, dorost a žáci. Na hřišti byly vybudovány tenisové kurty, běžecká dráha, místa pro lehkou atletiku, volejbalové hřiště, hřiště pro odbíjenou a košíkovou. V zimě se plocha proměňovala na kluziště, kde trénovali muži v hokejovém oddílu a děti bruslily.

Kromě pravidelných hodin prostných a cvičení na nářadí se také pilně připravovali na všechny slety. Pro děti pořádali Sokolové loutkové divadlo a pořádali mikulášské a vánoční besídky. Dětem byly pořádány výlety, například do Zoo. Dospělí se těšili na taneční „šibřinky“ během zimy, kdy často tančili s maskovanými tanečníky a hráli tombolu. 

Sokolské oddíly v Praze se v této době pravidelně scházely na soutěžích, například v pětiboji, na nářadí (kruzích, bradlech, stolu, koni), ve volejbalu, cyklistice a nechyběly ani závody v plavání (trénovalo se v bazénu Tyršova domu). Dorostenky se účastnily závodů v lehké atletice a sportovních hrách, jako byly „klepaná“ a „náčelnická“. O činnosti dávných Sokolů nám poskytují svědectví rukou psané zápisy ze schůzí ženských a mužských výborů, které jsou uloženy v našem archivu. 

Během první i druhé světové války byl Sokol zakázán. Během okupace Československa se mnozí členové jednoty zapojili do odboje proti nacistům, přičemž někteří z nich za to zaplatili životem.

Po skončení druhé světové války zažil pankrácký Sokol velký rozvoj. Přihlásilo se na tisíc starých i nových členů, včetně bratří, sester, dorostenek, dorostenců, žáků a žákyň. Muselo se najít další místo pro cvičení, kterým se stala tělocvična školy v ulici Na Zelené lišce. Vytvořily se nové sportovní oddíly, jako šermířský, vodácký a lyžařský.

Během období totality byla činnost Sokola opět zakázána…