T. J. Sokol Pankrác v současnosti

Vítejte na stránkách T.J. Sokol Pankrác, organizace s bohatou historií sahající až do roku 1895. Jsme hrdí na naše kořeny a současně se zaměřujeme na naplňování sokolských hodnot i v dnešní době. 

Kromě organizování sportovních aktivit se aktivně zapojujeme do různých činností, které přispívají k rozvoji komunity. I přes menší počet členů než v minulosti jsme pyšní na naši skupinu aktivních žen a dětí. Pravidelně se scházíme, abychom diskutovali o možnostech dalšího rozvoje naší prospěšné činnosti. 

Oddíl všestrannosti tvoří více než 60 aktivních členů ve věku od 50 do 96 let. Přestože jsme ve věkově rozmanité skupině, dokázali jsme vytvořit skvělý tým. 

Abychom cvičení oživili a přinesli do něj pestrost, využíváme různé cvičební nástroje, které nám pomáhají vyhnout se monotónnosti. Naše instruktorka, profesionální fyzioterapeutka Libuše Švecová, nás vede správnou technikou cvičení a pomáhá nám vyvarovat se špatných postojů a dýchacích návyků. S velkou odborností se také stará o naše cvičenky, které jsou starší a mají zdravotní potíže. Díky tomu přijíždějí ženy z celé Prahy, aby se k nám připojily. V našem kolektivu máme dokonce dvě olympioničky, Aničku Krausovou a Bohunku Kordovou, které stále v pokročilém věku vnímají sport jako zdroj radosti. 

Pro děti a rodiče pořádáme také různé kroužky a cvičení. Podívejte se na naši nabídku na stránce „Cvičení a sporty“. 

Ruku k dílu přidávají také naši sokolové, kteří nám pomáhají s údržbou našeho sportovního areálu. 

Rádi se účastníme různých sportovních aktivit, zejména Všesokolských sletů. Naši sestry a bratři z naší jednoty cvičí na všech sletech od obnovení Sokola v roce 1990 ve skladbách Věrné gardy a ženy. Na posledním XVI. Všesokolském sletu cvičilo na stadionu Slavie v Edenu více než 10 členek naší jednoty, a některé z našich cvičenek také přispěly na jiných oblastních a župních sletech. Nácviky probíhají v Sokole Pražském za účasti župního náčelníka Slávka Povondry a naší náčelnicí Helenou Pištorovou. 

Nejsme cizí ani v účasti na dalších seniorských sportovních aktivitách. Pravidelně se zúčastňujeme seniorských her v Praze 6 a účastníme se seniorského víceboje v Břevnovském sokole… 

Máme také vlastní soutěž nazvanou Seniorský Pankráček, kterou připravuje naše náčelnice Helena Pištorová. Tento rok jsme již pořádali třetí ročník. Během této soutěže jsme nejen procvičovali naše sportovní dovednosti, ale také trénovali paměť a zručnost a přitom si užívali spoustu zábavy. 

Pravidelně se účastníme pietních a vzpomínkových akcí pořádaných Českou obcí sokolskou. V roce 2018 jsme v rámci oslav 100. výročí založení republiky zasadili Lípu Svobody v parčíku nad naším hřištěm. 

Každoročně v březnu a září se účastníme zájezdu do Lán ke hrobu prezidenta T.G. Masaryka. Ve spolupráci s ostatními župami a jednotami také podnikáme výlety. V naší pankrácké kronice najdete zápisy o zájezdu do Děčína na tradiční celostátní setkání k výročí narození Dr. Miroslava Tyrše a o výletech s župou Barákovou. 

V posledních letech jsme také navštívili sokolské jednoty v zahraničí na jejich pozvání, a to ve Vídni (Rakousko), Mnichově (Německo) a Luzernu (Švýcarsko). Pravidelně se zúčastňujeme Mezinárodního setkání Sokolů v Oetzu, které je spojeno s výlety do okolí. 

V budoucnu se chceme zaměřit na rozšíření naší členské základny o děti a mládež. Chtěli bychom je vést nejen k pohybové všestrannosti, ale také postupně seznamovat s bohatou a zajímavou historií sokolského hnutí. Chceme, aby Sokol stal nezbytnou součástí jejich života, stejně jako je to pro mnohé z nás.